Over Syntegraal

Syntegraal is een advies- en interim-managementorganisatie en expert op het gebied van planning en control, financieel management, risicomanagement, bedrijfsvoering, huisvesting en projectmanagement in het Onderwijs. Door onze aanpak bent U in staat om de strategie ook daadwerkelijk te realiseren.

Syntegraal is de expert voor het realiseren van een bedrijfsvoering waarmee een onderwijsinstelling is staat is om zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen. Omdat onderwijs maatwerk is , levert Syntegraal ook uitsluitend maatwerk oplossingen en werkt hierin samen met veel andere deskundige en ervaren partijen

 

Missie Syntegraal

De Missie van Syntegraal is: " Voor de lerende is geen weg onbegaanbaar"

 

Visie Syntegraal

De Visie van Syntegraal is dat Mens en Organisatieontwikkeling en leren een natuurlijk gegeven is dat voortdurend doorgaat. Zowel Mensen en Organisaties kunnen verschillen in de wijze waarop ze ontwikkelen en de doelen die ze willen bereiken. De Visie van Syntegraal is gericht op:

·         Ontwikkeling die past bij de Mens;

·         Ontwikkeling die past bij de Organisatie;

·         Verbinden tussen Mens en Organisatie gericht op gezamenlijke belangen;

·         Advies en Ondersteuning bij deze processen gericht op resultaat.

Syntegraal gaat voor Resultaatgerichte Ontwikkeling!

 

Logo Syntegraal

 

 

In het logo van Syntegraal staan drie blaadjes die de natuurlijke groei en geloof in de kracht van de natuur weergeven. De kleuren van de blaadjes staan voor de Kernwaarden van Syntegraal. Groen staat voor de lerende organisatie en innovativiteit door adaptie waarbij het goede behouden blijft  en dat verbeteren wat ook nodig is. Oranje is de kleur van de passie. De kracht van de zon en het licht en de warme betrokkenheid vanuit het hart. Het blauwe blaadje staat voor de structuur en de efficiënte en effectieve aanpak. Nergens anders dan in de Natuur zijn er mooiere voorbeelden te vinden van effectieve en efficiënte structuren. Wij maken deel uit van  de Natuur.

 

Echte verandering gebeurt door ontwikkeling!

Syntegraal beschouwt ontwikkeling als een natuurlijk gegeven. Mensen, Organisaties en hun omgevingen veranderen als gevolg van natuurlijke processen en reacties hierop. De drijfveren zijn gericht op het bestaan en welbevinden. Dit maakt dat wij gericht zijn op ontwikkeling door leren en aanpassen. We borgen  het goede en verbeteren  waar nodig vanuit een integrale benadering. Verandering is niet het woord van Syntegraal maar ontwikkeling. Ook in het onderwijs dienen goede zaken behouden te blijven maar kan financieel management, planning en control en huisvesting juist die goede ontwikkelingen ondersteunen. Door risicomanagement en een passende bedrijfsvoering kan Syntegraal de menselijke en organisatieontwikkeling natuurlijk met elkaar verbinden.